SveBra

Tycker att det är viktigt att följa svensk standard och utbildar därför servicetekniker för att följa kraven i standarden. 2007 beslutade Svebra om första kvalitetsdokumentet som beskrev vad en brandsäkerhetstekniker utbildning ska innehålla. 

SVEBRA har beslutat att alla medlemsföretag som har anställda och som jobbar med underhåll av brandsläckare och brandposter ska vara SVEBRA certifierade, jag har gått deras utbildning och examinerats både praktiskt som teoretiskt. Som bevis på att jag är certifierad brandtekniker har jag fått deras ID-kort.

Varför anlita en Brandskyddstekniker

Underhåll skall normalt utföras en gång om året av certifierad brandtekniker.
Certifierad brandtekniker är en person med utbildning, erfarenhet och kunskap om varje serviceåtgärd anvisad av tillverkare eller angiven i standarden. Den certifierad brandtekniker skall också ha tillgång till verktyg, reserv- och utbytesdelar, skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

Ett serviceregister skall finnas där varje släckare placeringsmässigt skall kunna identifieras. Underhållet skall utföras i enlighet med SS 3656 och tillverkarens anvisningar. Vid underhållet skall rutinkontroll utföras samt följande säkerställas:
Att släckaren inte har varit använd.

  • Att slangen och dess munstycke fungerar
  • Att o-ringar och tätningsmembran är utbytta enligt tillverkarens anvisningar
  • Att säkring är lätt att dra ut
  • Att utlösningsmekanismen fungerar utan att lösa ut släckaren
  • Beroende på släckartyp, o trycksatta släckare ska ha godkänt tryck, o patronsläckare ska öppnas och behållarens insida, komponenter och släckmedel vara godkända
   o koldioxidsläckare har korrekt vikt
  • Plomb bytas
  • Korrekta uppgifter fyllas i på underhållsetikett Kontrollerad och godkänd släckare skall märkas med dekal UNDERHÅLL UTFÖRT.

Det vi gör som brandskyddstekniker är att bedöma om släckutrustningen är godkänd, ej godkänd, behöver släckaren omladdas, behövs det placeras ut nya släckare eller till och med behövs det en ersättningssläckare

Kontakta Mig

Du kan även kontakta mig genom att trycka på kontakta mig, ringa eller mejla mig. Jag svarar så fort jag kan, annars ringer jag upp dig. Glöm inte att lämna nummer bara.

Mariaterrassen 2
13441, Gustavsberg

T: 0734-44 48 86
E: david@dnsm.se